Ombyggnader och ROT-projekt

Ombyggnader och ROT-projekt

ROT-avdrag för renovering i Göteborg

Kronos service ab- din partner I husbyggnation
Om du står som ägare av din villa eller bostadsrätt så kan du ha rätt till att göra ROT-avdrag för en del av arbetskostnader som går under renovering och reparation, ombyggnad eller tillbyggnad. För närvarande så är det 30% av kostnaden, och upp till max 50000 kr per person som det kan vara möjligt att göra ROT-avdrag för.

Kontakta oss om du vill veta mer!
Varmt välkommen att anlita oss för ROT-arbeten eller nybyggnation.